termín valné hromady

11.03.2018 18:12

Schůzka kapitánů (valná hromada) dne 26.3.2018, v 18 hod. na obecním Havlovickém úřadě.