P r a v i d l a

    Havlovické  Tropical  ligy  (HTL)

    v malé kopané pro rok 2014

 

Hřiště: každé mužstvo nahlásí svoje domácí hřiště, které podléhá schválení pořadatelům   ligy. Musí mít vyznačen obvod hřiště, střed,  pokutové území, pokutové kopy a branky vybaveny sítěmi.

Počet hráčů: max. 1 + 6, min. 1 + 3

Střídání: v přerušené hře se svolením rozhodčího neomezeně

Hrací doba: 2 x 2 x 20 min.

Čekací doba: 10 minut (první zápas) + 10 minut (druhý zápas), po uplynutí čekací doby se zápas kontumuje

Zápasy: je možné předehrát nebo dohrát :

- v jarní části, max. do týdne po skončení jarní části

- v podzimní části, max. do týdne po skončení soutěže

Při nedodržení povolených dohrávek - kontumace. O změně hracího dne (kola) bude kapitán soupeře informován 8 dnů předem (1 den před předchozím kolem). Obě změny budou předem nahlášeny i pořadatelům.

Při kontumaci více jak 2 kol, bude mužstvo vyřazeno ze soutěže. Výsledky budou anulovány.

Úřední začátky zápasů: neděle 1000 hod. nebo 1400 hod. (Případné výjimky v rozlosování).

Vzdálenost kopů:  hráči postaveni od trestného a rohového kopu min. 4 m.

Celkové umístění: vítězství 3 body, remíza 1 bod, vzájemný zápas (mini tabulka), skóre – rozdíl, větší počet vstřelených branek, podíl.

Kontumační výsledek: 2 : 0 = 3 body

Soupiska: může obsahovat min. 8, max. 30 jmen.

                  Každý hráč může nastoupit pouze za 1 mužstvo (mimo schváleného přestupu) – porušení znamená roční distanc pro hráče a kontumace zápasů, ve kterých hříšník nastoupil.

Rozhodčí: pouze hlavní - zajistí domácí mužstvo + 2 míče, píšťalku a měření času.

    

Ofsajdy - neplatí !

Výstroj: jednotné dresy (stejná trička), gumotextilové i lisované kopačky (ne – šroubovací kolíky), nebo plátěná obuv.

Hraje se na vlastní nebezpečí !

Organizační zajištění:

Každé domácí mužstvo obdrží před zahájením sezóny termínovou listinu, rozlosování a seznam adres vedoucích mužstev. Informace o odehraném zápase (výsledky, problémy atd.),  odešlou oba zástupci mužstev v den konání zápasu do 2 hod. od odehrání SMSkou nebo emailem na adresu pořadatele Jaroslava Kociána.

V případě:

- kontumace bude uveden důvod

- vyloučení hráče, bude uvedeno jeho jméno (vyloučený hráč může nastoupit znovu po svolení organizátorů ligy), mužstvo dohrává daný zápas oslabeno o vyloučeného hráče. Druhý zápas hraje mužstvo v plném počtu mimo vyloučeného hráče.

- nedostavení se domácího mužstva, bude sepsán zápis + připomínky k nedodrženým povinnostem domácích, odešle hostující mužstvo také v den po zápasu.

Startovné : 3.000,- Kč.  Zaplatit na účet min. 3 dny před schůzkou kapitánů.

(1.000,- Kč startovné, 400,- Kč Ligový pohár, 600,- Kč slavnostní zakončení, 1.000,- Kč vratné částky viz. níže)

Vratné částky:

- 300,- Kč částka na pokuty

- 300,- Kč při zaplacení startovného a předání vyplněné soupisky na schůzce kapitánů před zahájením soutěže

- 100,- Kč při účasti na schůzce kapitánů při neoficiálním zakončením ligy - listopad

- 300,- Kč při účasti na slavnostním zakončení. Pouze zástupce ze soupisky.

 Při neúčasti zástupce částka i věcné ceny propadají.

 

            V případě, že bude vyčerpána vratná částka 300,- Kč na pokuty, je nutno do 7 dnů zaslat na adresu organizátorů dalších 300,- Kč. Při vystoupení z rozehrané soutěže vklad propadá.

 

Finanční postihy:

- 20,- Kč doplnění soupisky za 1 hráče.

- 50,- Kč při nepředložení soupisky na požádání kapitána (vedoucího) soupeře před zahájením každého zápasu svého mužstva

- 50,- Kč nenahlášení doplnění soupisky za hráče

- 50,- Kč přestup hráče max. však 1 x ročně. Nutno osobně projednat s pořadateli v předstihu

- 200,- Kč nepřipravené domácí hřiště, nenastoupení hostujícího nebo domácího mužstva k utkání + kontumace (platí pro oba zápasy) a proplacení cestovného soupeři

- 50,-Kč neodeslání  výsledku zápasu v požadovaném termínu

- 50,- Kč neinformování pořadatele o změně hracího dne (kola), času a hřiště

- 30,- Kč udělení žluté karty, 50,-Kč červené karty

- 100,- Kč podání protestu, v případě uznání protestu bude částka vrácena

  Protest bude podán písemnou formou  do 3 dnů od problému emailem, oběma kapitány.

 - 5.000,-Kč při ztrátě nebo poškození putovního poháru HTL

 

            Finanční postihy neuvedené v pravidlech a ostatní věci, budou  posuzovat pořadatelé podle vlastního uvážení a jejich rozhodnutí je konečné.

Při vystoupení mužstva z rozehrané soutěže vklad propadá.

                 

            Každý kapitán je povinen zkontrolovat hrací řád a to pravidla, rozlosování atd. (kde, s kým a v kolik hraje, na jakém hřišti atd.) do týdne od obdržení. Při nejasnosti nebo zjištění jakékoli chyby ihned informovat organizátory.

            Věříme, že každé mužstvo zvolí svědomitého vedoucího, který bude respektovat veškerá dohodnutá pravidla, čímž minimalizuje finanční ztrátu svého mužstva.

            Tabulka s výsledky bude po každém kole v daném týdnu zveřejněna na webových stránkách https://havlovickaliga.webnode.cz a nejméně 1 x měsíčně v tisku.

   Ligový pohár se uskuteční pro účastníky HTL  v sobotu 22. 6. 2013.

                   V sobotu 23. listopadu 2013 s Vaší účastí slavnostně zakončíme soutěže, kde Vám předáme putovní pohár pro vítěze a ceny pro jednotlivá mužstva.

 

Hodně gólů v soupeřově síti přejí všem zúčastněným

 

 

 

Havlovický svaz malé kopané o.s.